Begin End Competition Ter. City Results
Vinnytska Regional Championships Cross Country 16.10.2021 16.10.2021 Vinnytska Regional Championships Cross Country Vinnytsia
FST Dynamo Championships Cross Country 12.10.2021 13.10.2021 FST Dynamo Championships Cross Country Odesa
FST Dynamo Championships Cross Country 12.10.2021 13.10.2021 FST Dynamo Championships Cross Country Odesa
Kyiv Regional Championships Cross Country 09.10.2021 09.10.2021 Kyiv Regional Championships Cross Country Kyiv
Volynska Regional Championships 04.10.2021 05.10.2021 Volynska Regional Championships Lutsk
National Competitions "Khto ty maybutniy olimpiets" 03.10.2021 04.10.2021 National Competitions "Khto ty maybutniy olimpiets" Vinnytsia
National Competitions "Pole Vault Stars Youth" 19.09.2021 19.09.2021 National Competitions "Pole Vault Stars Youth" Kyiv
Vinnytska Regional U18 Championships 17.09.2021 18.09.2021 Vinnytska Regional U18 Championships Vinnytsia
Mykolaiv Regional Championships High Jump 10.09.2021 10.09.2021 Mykolaiv Regional Championships High Jump Mykolaiv
Kyiv Regional Team U18 U16 Championships 09.09.2021 11.09.2021 Kyiv Regional Team U18 U16 Championships Kyiv
National Competitions Memorial Ivana Shariia 08.09.2021 09.09.2021 National Competitions Memorial Ivana Shariia Ivano-Frankivsk
Vinnytska Regional U16 U14 Championships 07.09.2021 08.09.2021 Vinnytska Regional U16 U14 Championships Vinnytsia
National U18 Competitions on prizes of Olympic champions 13.07.2021 14.07.2021 National U18 Competitions on prizes of Olympic champions Chornomorsk
IX All-Ukrainian Masters Games in memory M.M.Baky 10.07.2021 11.07.2021 IX All-Ukrainian Masters Games in memory M.M.Baky Dnipro
National Deaf Championships 02.07.2021 03.07.2021 National Deaf Championships Bakhmut
Kyiv Athletics Festival 27.06.2021 28.06.2021 Kyiv Athletics Festival Kyiv
Kyiv Regional Championships 08.06.2021 08.06.2021 Kyiv Regional Championships Kyiv
Summer Universiade of Ukraine 29.05.2021 30.05.2021 Summer Universiade of Ukraine Ivano-Frankivsk
Dynamo Championships Quadrathlon 26.05.2021 27.05.2021 Dynamo Championships Quadrathlon Odesa
Kyiv Regional Sport Schools U14 U12 Championships 26.05.2021 26.05.2021 Kyiv Regional Sport Schools U14 U12 Championships Kyiv
Vinnytska Regional U14 U12 Championships 21.05.2021 21.05.2021 Vinnytska Regional U14 U12 Championships Vinnytsia
Kyiv Regional Team Championships 17.05.2021 18.05.2021 Kyiv Regional Team Championships Kyiv
Warrior Games 15.05.2021 15.05.2021 Warrior Games Kyiv
Vinnytska Regional U18 U16 Championships 14.05.2021 15.05.2021 Vinnytska Regional U18 U16 Championships Vinnytsia
Kyiv Regional U18 U16 U14 Championships 12.05.2021 15.05.2021 Kyiv Regional U18 U16 U14 Championships Kyiv
Gymnaziade of Ukraine 11.05.2021 12.05.2021 Gymnaziade of Ukraine Ivano-Frankivsk
Odeska Regional Championships 11.05.2021 11.05.2021 Odeska Regional Championships Odesa
Kyiv Regional Team Championships 07.05.2021 08.05.2021 Kyiv Regional Team Championships Kyiv
59th International Competitions Druzhba Cup 07.05.2021 07.05.2021 59th International Competitions Druzhba Cup Uzhhorod
National Competitions Mykolaivska mylia 05.05.2021 05.05.2021 National Competitions Mykolaivska mylia Mykolaiv
Vinnytska Regional Championships 04.05.2021 05.05.2021 Vinnytska Regional Championships Vinnytsia
FST Dynamo Championships Quadrathlon 29.04.2021 29.04.2021 FST Dynamo Championships Quadrathlon Odesa
Kirovohradska Regional U14 U12 Championships 25.04.2021 25.04.2021 Kirovohradska Regional U14 U12 Championships Oleksandrivka
Odeska Regional U14 Championships 23.04.2021 23.04.2021 Odeska Regional U14 Championships Chornomorsk
Chornomorsk Regional Competitions "Chornomorska versta" 17.04.2021 17.04.2021 Chornomorsk Regional Competitions "Chornomorska versta" Chornomorsk
VSDIUSHOR Championships 26.02.2021 26.02.2021 VSDIUSHOR Championships Vinnytsia
Odeska Regional U12 Championships 24.02.2021 24.02.2021 Odeska Regional U12 Championships Odesa
National Competitions "Memorial I.Kovpaka" 20.02.2021 20.02.2021 National Competitions "Memorial I.Kovpaka" Mykolaiv
Odeska Regional Championships Duathlon 19.02.2021 19.02.2021 Odeska Regional Championships Duathlon Odesa
Vinnytsa Regional Indoor Championships 19.02.2021 20.02.2021 Vinnytsa Regional Indoor Championships Vinnytsia
Kyiv Regional Indoor U16 U14 Championships 17.02.2021 19.02.2021 Kyiv Regional Indoor U16 U14 Championships Kyiv
Kyiv Regional Indoor U20 U18 Championships 17.02.2021 18.02.2021 Kyiv Regional Indoor U20 U18 Championships Kyiv
National Indoor Competitions in memory M.Batrukha and B.Yushka 17.02.2021 17.02.2021 National Indoor Competitions in memory M.Batrukha and B.Yushka Kyiv
Odeska Regional U18 U16 Championships 16.02.2021 16.02.2021 Odeska Regional U18 U16 Championships Odesa
Vinnytska Regional Indoor U16 Championships 16.02.2021 17.02.2021 Vinnytska Regional Indoor U16 Championships Vinnytsia
Kyiv Regional Indoor Championships 03.02.2021 03.02.2021 Kyiv Regional Indoor Championships Kyiv
Vinnytska Regional Indoor U18 Championships. Competitions "Kubok Podillia" 26.01.2021 27.01.2021 Vinnytska Regional Indoor U18 Championships. Competitions "Kubok Podillia" Vinnytsia
National Indoor Competitions "Christmas Starts" 09.01.2021 09.01.2021 National Indoor Competitions "Christmas Starts" Kyiv
Vinnytska Regional Indoor Championships. Vinnytska Regional Indoor U20 Championships 05.01.2021 06.01.2021 Vinnytska Regional Indoor Championships. Vinnytska Regional Indoor U20 Championships Vinnytsia